Tư vấn Quản lý wifi password tự động tạo và hết hạn sau thời gian sử dụng

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
Registered

Ae làm wifi có giải pháp nào quản lý password không: yêu cầu wifi quản lý tập trung, pass sẽ tự sinh tự động tạo và hết hạn sau x thời gian sử dụng, hệ thống tự động hoàn toàn khi khách hàng kết nối và sử dụng, dạng wifi marketing. Các bác tư vấn nên sử dụng loại nào, modem hay router nào có chức năng tương tự vậy.​

E đang dùng router cisco wifi aruba ko controller
Quản lý wifi password sẽ tự động tạo và hết hạn sau thời gian sử dụng.jpg
 
6 Comments
Registered

Ae làm wifi có giải pháp nào quản lý password không: yêu cầu wifi quản lý tập trung, pass sẽ tự sinh tự động tạo và hết hạn sau x thời gian sử dụng, hệ thống tự động hoàn toàn khi khách hàng kết nối và sử dụng, dạng wifi marketing. Các bác tư vấn nên sử dụng loại nào, modem hay router nào có chức năng tương tự vậy.​

View attachment 2262
likaootoCó Unifi bác nhé chư wifi thường ở nhà k có cơ chế đó đâu, phụ thuộc quy mô bác dùng như thế nào, nếu hộ gia đình thì em nghĩ không cần thiết lắm đâu
 
Advertisement
SSVIPer
Kết hợp vs router có chức năng hotspot sẽ làm đc thế, có thể dùng mikrotik router
 
Registered

Ae làm wifi có giải pháp nào quản lý password không: yêu cầu wifi quản lý tập trung, pass sẽ tự sinh tự động tạo và hết hạn sau x thời gian sử dụng, hệ thống tự động hoàn toàn khi khách hàng kết nối và sử dụng, dạng wifi marketing. Các bác tư vấn nên sử dụng loại nào, modem hay router nào có chức năng tương tự vậy.​

E đang dùng router cisco wifi aruba ko controller
View attachment 2262
likaootoĐây bác nhé
Dùng router Mikrotik, Draytek có tính năng Voucher đó bác
 
Members Online
Telegram

Game đang FREE!