After Effect 3D Earth Route tạo điểm dừng trên bản đồ giả lập di chuyển điểm đến

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia

uxramdk

Bố làm to
SVIPer

3D Earth Route là plugin chuyên dùng để tạo điểm nối 3d trên bản đồ map địa cầu, bạn có thể tạo bất kỳ số điểm dừng ở bất kỳ đâu tùy chỉnh dễ dàng, chỉ cần tạo đường dẫn và sử dụng chức năng mã hóa địa lý để điều chỉnh vị trí của các điểm tham chiếu, chỉ cần nhập tên của thành phố nơi các điểm phải được đặt và script sẽ đề nghị di chuyển chúng đến vị trí chính xác. Cuối cùng, bạn phải thiết lập điểm dừng và thời gian của chuyến đi. Các yếu tố khác nhau cũng có thể được thêm vào.​

3D Earth Route tạo điểm dừng trên bản đồ giả lập di chuyển điểm đến.jpg

Yêu cầu: After Effects CC 2018+
Buy 3D Earth Route to support the Dev
https://videohive.net/item/3d-earth-route/35521921Note: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version.

 
Last edited:
1 Comments
Members Online
Telegram

Game đang FREE!