Blender Simple Scifi Pro Flex Pack element material create all in one for Blender

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7455 member đã tham gia

uxramdk

Bố làm to
SVIPer

SIMPLE SCIFI Pro là một gói đầy đủ các nguyên liệu và vật chất tạo nên bản đồ 32-bit đầy đủ mà bạn có thể sử dụng để tạo nhiều mô hình khác nhau trên Blender, từ các thành phố trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, chi tiết tàu vũ trụ và hơn thế nữa. Có hai phiên bản, miễn phí và chuyên nghiệp. Phiên bản miễn phí có một bộ DPACKS cơ bản (tệp trình tạo bản đồ) cùng với ba trình tạo dịch chuyển khác nhau có thể tạo ra hàng nghìn element material của hình ảnh dịch chuyển được tạo​

Simple Scifi Pro Flex Pack element material create all in one.jpg

Buy Simple Scifi Pro + Flex to support the Dev
https://blendermarket.com/products/simple-scifi-proNote: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version.

 
1 Comments