Blender ANIMAX animation system makes animating multiple objects simple

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 1825 member đã tham gia
VIPer
Registered
iTXer

ANIMAX là hệ thống animation dựng bởi của Blender, làm cho hoạt ảnh của nhiều đối tượng trở nên đơn giản. Nó cho phép bạn tạo các hoạt ảnh phức tạp nhanh hơn và dễ dàng hơn - những hoạt ảnh này rất khó đạt được bằng cách sử dụng các công cụ hoạt hình tích hợp sẵn của Blender. Quy trình làm việc rất đơn giản. Chỉ cần chọn một hiệu ứng (hoặc tạo hiệu ứng của riêng bạn), sau đó sử dụng các thông số và thời gian để phát nó, và bạn có thể tạo hoạt ảnh ngay lập tức mà không cần lập trình hay toán học.​

ANIMAX animation system makes animating multiple objects simple.jpg


ANIMAX is a procedural animation system for Blender that makes animating multiple objects simple. It allows you to create complex animations – which are hard to achieve using Blender’s built-in animation tools – much quicker and easier.

Tương thích Blender 2.78, 2.79, 2.8, 2.81, 2.82, 2.83, 2.9, 2.91, 2.92, 2.93

Buy ANIMAX - Procedural animation system to support the Dev
https://blendermarket.com/products/animax---procedural-animation-system-


Note: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version.