Blender Braids Generator V2.01 tạo chi tiết tóc cho nhân vật 3d

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia

uxramdk

Bố làm to
SVIPer

Kẻ line edit để tạo bện tóc dễ dàng trong Blender sử dụng Braids Generator, đây là plugin hỗ trợ rất tốt cho tạo hình nhân vật đặc biệt là bổ sung độ chi tiết cho phần tóc cho các nhân vật, tiết kiệm thời gian và cho ra sản phẩm tốt​

Braids Generator V2.01 tạo chi tiết tóc cho nhân vật 3d.jpg

Note: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version.

Yêu cầu: Blender 3.1, 3.2