Khắc phục Lỗi error Result too large dải ô quá lớn google sheet

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7430 member đã tham gia
SSVIPer

Lỗi Result too large dải ô quá lớn xảy ra khi sử dụng công thức IMPORTRANGE trong google sheet. Hôm nay trao đổi với mọi người một số vấn đề sau​

Lỗi Result too large dải ô quá lớn google sheet.jpg

  1. Google không có qui định Maximum Rows or Columns trong công thức importrange. Nhưng theo tìm hiểu của cá nhận thì nó tầm khoảng 350.000 cells.
  2. Vậy cách nào để giải quyết bài toán khi sử dụng IMPORTRANGE formula. Nếu chúng ta sử dụng =IMPORTRANGE("1fWe7zUliVWEJw00FBU_yMUk4QvKkkH8z9fDAhp9u8kZl3In0o","Order database!A5:G30000")
thì sẽ xảy ra lỗi Error Result too large dải ô quá lớn. Chúng ta có thể thay thế công thức trên bằng công thức sau:
  1. =ARRAYFORMULA({IMPORTRANGE("1fWe7zUliVWEJw00FBU_yMUk4QvKkkH8z9fDAhp9u8kZl3In0o","Order database!A5:G10000");IMPORTRANGE("1fWe7zUliVWEJw00FBU_yMUk4QvKkkH8z9fDAhp9u8kZl3In0o","Order database!A10001:G20000");IMPORTRANGE("1fWe7zUliVWEJw00FBU_yMUk4QvKkkH8z9fDAhp9u8kZl3In0o","Order database!A20001:G30000")})
  2. Or =ARRAYFORMULA(QUERY({IMPORTRANGE("1fWe7zUliVWEJw00FBU_yMUk4QvKkkH8z9fDAhp9u8kZl3In0o","Order database!A5:G10000");IMPORTRANGE("1fWe7zUliVWEJw00FBU_yMUk4QvKkkH8z9fDAhp9u8kZl3In0o","Order database!A10001:G20000");IMPORTRANGE("1fWe7zUliVWEJw00FBU_yMUk4QvKkkH8z9fDAhp9u8kZl3In0o","Order database!A20001:G30000")},"Select * where Col1 is not null "))
Trên đây là 2 cách để khắc phục lỗi Result too large hay dải ô quá lớn trong google sheet, nếu các bạn có cách nào hiệu quả hơn hãy comment bên dưới để cùng khắc phục lỗi Result too large trên google sheet này nhé, Chúc các bạn thành công.