Hướng dẫn Fix lỗi kết nối Teamviewer No connection to partner Error WaitforConnectfailed đơn giản nhất

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7345 member đã tham gia
SSVIPer

Khi sử dụng Teamviewer hẳn ae hay bị tình trạng lỗi kết nối với máy đích do lỗi kết nối Teamviewer "No connection to partner Parner did not connect to router Error code : WaitforConnectfailed" (Có kết nối, mạng không lỗi, lướt web ko sao và hiện Your ID, pass nhưng kết nối không thành công), làm theo các bước bên dưới để khắc phục 100% lỗi Teamviewer No connection to partner.​

Fix lỗi kết nối Teamviewer No connection to partner Error WaitforConnectfailed đơn giản nhất (5).jpg

Nguyên nhân:​

Máy đích (máy được /bị điều khiển) đang bị tích vào Internet Protocol version 6 ( IPv6) (có máy không tích hoặc mạng cụ thể đang kết nối không tích sẽ không bị) trên các bản Windows đời cao như 21H1 /21H2...

Khắc phục:​

Cách 1:​

 1. Cả trên máy remoter và máy đích
 2. Mở Control Panel - Network and Internet - Network and sharing Center - Click chuột trái vào mạng đang kết nối. Chọn Properties - Networking, bỏ tích ô " Internet Protocol version 6, nhấp Ok.

Cách 2:​

 1. Nhấp Start - Run gõ "ncpa.cpl" enter, hiện luôn Control Panel\Network and Internet\Network Connections
 2. Nhấp kết nối đang dùng làm như trên.

Cách 3: Bổ sung cách disable trên Powershell với Windows 10 trở lên và CMD​

 1. Mở Powershell quyền Admin, dán cấu trúc dưới và enter
  Code:
  Disable-NetAdapterBinding -Name 'Ethernet' -ComponentID 'ms_tcpip6'
 2. Mở CMD quyền Admin dán cấu trúc dưới và enter
  Code:
  :: Disables the Teredo tunneling. Teredo is a transition technology that gives
  :: full IPv6 connectivity and host-to-host automatic tunneling
  :: for unicast IPv6 traffic.
  netsh interface teredo set state disabled
  :: Disables the 6to4 tunnels that support communication with IPv6 internet
  netsh interface ipv6 6to4 set state state=disabled undoonstop=disabled
  :: Disables all IPv6 transition technologies
  netsh interface ipv6 isatap set state state=disabled
 3. Khởi động lại Teamviewer trên máy đích
 4. Kết nối lại: OK.
Fix lỗi kết nối Teamviewer No connection to partner Error WaitforConnectfailed đơn giản nhất (1).jpg

Fix lỗi kết nối Teamviewer No connection to partner Error WaitforConnectfailed đơn giản nhất (2).jpg
Fix lỗi kết nối Teamviewer No connection to partner Error WaitforConnectfailed đơn giản nhất (4).jpg
Fix lỗi kết nối Teamviewer No connection to partner Error WaitforConnectfailed đơn giản nhất (3).jpg
 
Members Online
Telegram

Game đang FREE!