Khắc phục Khắc phục lỗi khi dùng hàm importange báo lỗi Trong ARRAY_LITERAL, một Chuỗi ký tự mảng thiếu giá trị cho một hoặc nhiều hàng

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
Registered
Mình vẫn sử dụng CT bình thường nhưng ko biết vì lỗi ở 1 ô nào mà hàm ko thể chạy mà chỉ báo lỗi value. Mong các a ,chị cao nhân chỉ giáo giúp e với. CT e dùng là ={QUERY(IMPORTRANGE(DSGV!$A$1;"Data!$A$2:$U");"Select * Col4, Col6, Col5, Col1, (Col12 + Col13), (Col14 + Col15), Col20, Col3 Where Col2 = '"&'KHAI BÁO'!$B$1&"' and Col21 = '"&'KHAI BÁO'!$B$3&"' and Col4 >= Date '"&Text($D$7;"YYYY-MM-DD")&"' and Col4 <= Date '"&Text($F$7;"YYYY-MM-DD")&"'";0);$B$1:$I$3} .
 
1 Comments
SSVIPer
Mình vẫn sử dụng CT bình thường nhưng ko biết vì lỗi ở 1 ô nào mà hàm ko thể chạy mà chỉ báo lỗi value. Mong các a ,chị cao nhân chỉ giáo giúp e với. CT e dùng là ={QUERY(IMPORTRANGE(DSGV!$A$1;"Data!$A$2:$U");"Select * Col4, Col6, Col5, Col1, (Col12 + Col13), (Col14 + Col15), Col20, Col3 Where Col2 = '"&'KHAI BÁO'!$B$1&"' and Col21 = '"&'KHAI BÁO'!$B$3&"' and Col4 >= Date '"&Text($D$7;"YYYY-MM-DD")&"' and Col4 <= Date '"&Text($F$7;"YYYY-MM-DD")&"'";0);$B$1:$I$3} .
NamChigửi link doc để chỉnh sửa trực tiếp nhé
 
Members Online
Telegram

Game đang FREE!