Hệ điều hành

Chia sẻ, thảo luận cấu hình cài đặt tối ưu cho hệ thống
Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 2021 member đã tham gia

Hackintosh New

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành macOS sử dụng EFI Opencore, Clover
31
350
Views
48.5K
Threads
31
Messages
350
Views
48.5K

Window New

131
236
Views
8.8K
Threads
131
Messages
236
Views
8.8K

Linux

0
0
Views
0
Threads
0
Messages
0
Views
0
None

Ubuntu

0
0
Views
0
Threads
0
Messages
0
Views
0
None