Hệ điều hành

Chia sẻ, thảo luận cấu hình cài đặt tối ưu cho hệ thống

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 6311 member đã tham gia

Hackintosh

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành macOS sử dụng EFI Opencore, Clover
54
630
Views
259.3K
Threads
54
Messages
630
Views
259.3K

Window New

48
233
Views
209K
Threads
48
Messages
233
Views
209K

Console

Hướng dẫn | Game | Review | Sửa chữa | Hack máy Playstation | Xbox | PC Handheld
1
1
Views
343
Threads
1
Messages
1
Views
343

Ubuntu

0
0
Views
0
Threads
0
Messages
0
Views
0
None