Hệ điều hành

Chia sẻ, thảo luận cấu hình cài đặt tối ưu cho hệ thống

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 5182 member đã tham gia

Hackintosh New

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành macOS sử dụng EFI Opencore, Clover
52
614
Views
213.5K
Threads
52
Messages
614
Views
213.5K

Window New

43
198
Views
149.1K
Threads
43
Messages
198
Views
149.1K

Ubuntu

0
0
Views
0
Threads
0
Messages
0
Views
0
None