Hệ điều hành

Chia sẻ, thảo luận cấu hình cài đặt tối ưu cho hệ thống

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7345 member đã tham gia

Hackintosh New

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành macOS sử dụng EFI Opencore, Clover
54
644
Views
314.1K
Threads
54
Messages
644
Views
314.1K

Window New

52
284
Views
294.7K
Threads
52
Messages
284
Views
294.7K

Console

Hướng dẫn | Game | Review | Sửa chữa | Hack máy Playstation | Xbox | PC Handheld
1
1
Views
1.5K
Threads
1
Messages
1
Views
1.5K

Ubuntu

0
0
Views
0
Threads
0
Messages
0
Views
0
None