Hệ điều hành

Chia sẻ, thảo luận cấu hình cài đặt tối ưu cho hệ thống

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 4337 member đã tham gia

Hackintosh New

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành macOS sử dụng EFI Opencore, Clover
50
591
Views
181.3K
Threads
50
Messages
591
Views
181.3K

Window New

39
175
Views
108.2K
Threads
39
Messages
175
Views
108.2K

Ubuntu

0
0
Views
0
Threads
0
Messages
0
Views
0
None