Opencore Laptop sử dụng HD630 bị nháy hình khu vực những vùng có màu tối

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7455 member đã tham gia
SSVIPer
Mới gặp tình trạng này trên 1 số laptop sử dụng HD630, tình trạng: HD630 bị nháy hình khu vực những vùng có màu tối
Và đây là cách giải quyết
Sử dụng famerbuffer HD617 (591C0005) không sử dụng 0000C087
Hướng dẫn:
Chuyển qua mã data dùng trong OC chuyển thành 05001C59
Thay thế vào data của AAPL,ig-platform-id
SMBIOS = MacBookPro14,2
 
3 Comments
Advertisement
SSVIPer
Members Online
Telegram

Game đang FREE!