Hỏi Đáp Hackintosh làm thế nào để patch fix xuất được hình qua cổng hdmi

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay
16 Comments
Registered
iTXer
26-08-2020
25
216
105
Thêm cái này vào nha bạn

<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
<dict>
<key>AAPL,ig-platform-id</key>
<data>AAAWWQ==</data>
<key>AAPL,slot-name</key>
<string>[email protected],2,0</string>
<key>device_type</key>
<string>VGA compatible controller</string>
<key>disable-external-gpu</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>enable-hdmi-dividers-fix</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>enable-hdmi20</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con0-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con0-pipe</key>
<data>EgAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-pipe</key>
<data>EgAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-type</key>
<data>AAgAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-index</key>
<data>/////w==</data>
<key>framebuffer-fbmem</key>
<data>AACQAA==</data>
<key>framebuffer-patch-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-portcount</key>
<data>AgAAAA==</data>
<key>framebuffer-stolenmem</key>
<data>AAAwAQ==</data>
<key>framebuffer-unifiedmem</key>
<data>AAAAgA==</data>
<key>hda-gfx</key>
<string>onboard-1</string>
<key>model</key>
<string>Intel HD Graphics 620</string>
</dict>
 
Registered
09-08-2020
20
23
70
Thêm cái này vào nha bạn

<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
<dict>
<key>AAPL,ig-platform-id</key>
<data>AAAWWQ==</data>
<key>AAPL,slot-name</key>
<string>[email protected],2,0</string>
<key>device_type</key>
<string>VGA compatible controller</string>
<key>disable-external-gpu</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>enable-hdmi-dividers-fix</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>enable-hdmi20</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con0-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con0-pipe</key>
<data>EgAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-pipe</key>
<data>EgAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-type</key>
<data>AAgAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-index</key>
<data>/////w==</data>
<key>framebuffer-fbmem</key>
<data>AACQAA==</data>
<key>framebuffer-patch-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-portcount</key>
<data>AgAAAA==</data>
<key>framebuffer-stolenmem</key>
<data>AAAwAQ==</data>
<key>framebuffer-unifiedmem</key>
<data>AAAAgA==</data>
<key>hda-gfx</key>
<string>onboard-1</string>
<key>model</key>
<string>Intel HD Graphics 620</string>
</dict>
em toàn fix kiểu bỏ kext vào nên mấy cái này em ko rõ lắm, bác giúp em fix được ko ạ
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement