Hỏi Đáp Hackintosh làm thế nào để patch fix xuất được hình qua cổng hdmi

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7149 member đã tham gia
17 Comments

kakalotss

96 học IT
Registered
Thêm cái này vào nha bạn

<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
<dict>
<key>AAPL,ig-platform-id</key>
<data>AAAWWQ==</data>
<key>AAPL,slot-name</key>
<string>Internal@0,2,0</string>
<key>device_type</key>
<string>VGA compatible controller</string>
<key>disable-external-gpu</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>enable-hdmi-dividers-fix</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>enable-hdmi20</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con0-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con0-pipe</key>
<data>EgAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-pipe</key>
<data>EgAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-type</key>
<data>AAgAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-index</key>
<data>/////w==</data>
<key>framebuffer-fbmem</key>
<data>AACQAA==</data>
<key>framebuffer-patch-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-portcount</key>
<data>AgAAAA==</data>
<key>framebuffer-stolenmem</key>
<data>AAAwAQ==</data>
<key>framebuffer-unifiedmem</key>
<data>AAAAgA==</data>
<key>hda-gfx</key>
<string>onboard-1</string>
<key>model</key>
<string>Intel HD Graphics 620</string>
</dict>
 
Registered
Thêm cái này vào nha bạn

<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
<dict>
<key>AAPL,ig-platform-id</key>
<data>AAAWWQ==</data>
<key>AAPL,slot-name</key>
<string>Internal@0,2,0</string>
<key>device_type</key>
<string>VGA compatible controller</string>
<key>disable-external-gpu</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>enable-hdmi-dividers-fix</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>enable-hdmi20</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con0-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con0-pipe</key>
<data>EgAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-pipe</key>
<data>EgAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-type</key>
<data>AAgAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-index</key>
<data>/////w==</data>
<key>framebuffer-fbmem</key>
<data>AACQAA==</data>
<key>framebuffer-patch-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-portcount</key>
<data>AgAAAA==</data>
<key>framebuffer-stolenmem</key>
<data>AAAwAQ==</data>
<key>framebuffer-unifiedmem</key>
<data>AAAAgA==</data>
<key>hda-gfx</key>
<string>onboard-1</string>
<key>model</key>
<string>Intel HD Graphics 620</string>
</dict>
kakalotssem toàn fix kiểu bỏ kext vào nên mấy cái này em ko rõ lắm, bác giúp em fix được ko ạ
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Members Online
Telegram