Chia sẻ Các bước thiết lập Bios để cài đặt Hackintosh tổng hợp các dòng mainboard

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 3291 member đã tham gia
Registered
iTXer

Thiết lập BIOS trong mainboard để cài đặt Hackintosh là 1 bước quan trọng trước khi tiến hành cài đặt lên hệ thống, cân nhắc kỹ trước khi tinh chỉnh trong mainboard, đảm bảo chắc chắn rằng bạn biết mình đang làm gì.​


Các bước thiết lập Bios để cài đặt Hackintosh tổng hợp các dòng mainboard.png

Một số option có thể sẽ không xuất hiện trong BIOS máy bạn. Mình khuyến khích nên setting những option gần sát với danh sách, đừng quá phân vân nếu các option không có trong đó.

1. Desktop​

Gigabyte

General​

 • Save & Exit → Load Optimized Defaults
 • M.I.T. → Advanced Memory Settings Extreme Memory Profile(X.M.P.) : Profile1
 • BIOS → Fast Boot : Disabled
 • BIOS → LAN PXE Boot Option ROM : Disabled
 • BIOS → Storage Boot Option Control : UEFI
 • Peripherals → Trusted Computing → Security Device Support : Disable
 • Peripherals → Network Stack Configuration → Network Stack : Disabled
 • Peripherals → USB Configuration → Legacy USB Support : Auto
 • Peripherals → USB Configuration → XHCI Hand-off : Enabled
 • Chipset → Vt-d : Disabled

Dành cho ai sử dụng GPU​

 • Peripherals → Initial Display Output : PCIe 1 Slot
 • Chipset → Integrated Graphics : Disabled

Dành cho ai sử dụng IGPU​

 • Peripherals → Initial Display Output : IGFX
 • Chipset → Integrated Graphics : Enabled
 • Chipset → DVMT Pre-Allocated : 128MB

ASRock

General​

 • OC Tweaker \ DRAM Configuration → Load XMP Setting : XMP 2.0 Profile 1
 • Advanced \ CPU Configuration → Intel Virtualization Technology : Enabled
 • Advanced \ Chipset Configuration → Vt-d : Disabled
 • Advanced \ Storage Configuration → Sata Mode Selection: AHCI
 • Advanced \ Super IO Configuration → Serial Port: Disabled
 • Advanced \ USB Configuration → Legacy USB Support : Enabled
 • Advanced \ USB Configuration → PS/2 Simulator : Disabled
 • Advanced \ USB Configuration → XHCI Hand-off : Enabled
 • Security \ Secure Boot → Secure Boot: Disabled
 • Boot → Fast Boot: Disabled
 • Boot → Boot From Onboard LAN: Disabled

Dành cho ai sử dụng DGPU​

 • Advanced \ Chipset Configuration → Primary Graphics Adapter : PCI Express
 • Advanced \ Chipset Configuration → IGPU Multi-Monitor : Disabled

Dành cho ai sử dụng IGPU​

 • Advanced \ Chipset Configuration → Primary Graphics Adapter : Onboard
 • Advanced \ Chipset Configuration → Share Memory : 128MB
 • Advanced \ Chipset Configuration → IGPU Multi-Monitor : Enabled

ASUS

General​

 • Exit → Load Optimized Defaults : Yes
 • Advanced \ CPU Configuration → Intel Virtualizaiton Technology: Enabled
 • Advanced \ System Agent (SA) Configuration → Vt-d: Disabled
 • Advanced \ PCH Configuration → IOAPIC 24-119 Entries: Enabled
 • Advanced \ AMP Configuration → Power On By PCI-E/PCI: Enabled
 • Advanced \ Network Stack Configuration → Network Stack: Disabled
 • Advanced \ USB Configuration -> Legacy USB Support: Auto
 • Boot → Fast Boot : Disabled
 • Boot → Secure Boot → OS Type : Other OS

Dành cho ai sử dụng DGPU​

 • Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Graphics Configuration → Primary Display: PEG

Dành cho ai sử dụng IGPU​

 • Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Graphics Configuration → Primary Display: IGFX
 • Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Graphics Configuration → DVMT Pre-Allocated: 128MB

MSI

General​

 • Save & Exit → Restore Defaults : Yes
 • Settings \ Advanced \ Integrated Peripherals → Network Stack : [Disabled]
 • Settings \ Advanced \Integrated Peripherals → Intel Serial IO : [Disabled]
 • Settings \ Advanced \ Integrated Graphics Configuration → DVMT Pre-Allocated : 128MB or 64MB
 • Settings \ Advanced \ USB Configuration → XHCI Hand-off : [Enabled]
 • Settings \ Advanced \ USB Configuration → Legacy USB Support : [Auto]
 • Settings \ Advanced \ Windows OS Configuration → MSI Fast Boot : [Disabled]
 • Settings \ Advanced \ Windows OS Configuration → Fast Boot : [Disabled]
 • Overclocking → Extreme Memory Profile(X.M.P) : [Enabled]
 • Overclocking \ CPU Features → Intel Virtualization Tech : [Enabled]
 • Overclocking \ CPU Features → Intel VT-D Tech : [Disabled]
 • Settings \ Boot → Boot mode select : [LEGACY+UEFI]

Dành cho ai sử dụng DGPU​

 • Settings \ Advanced \ Integrated Graphics Configuration → Initiate Graphic Adapter : PEG

Dành cho ai sử dụng IGPU​

 • Advanced \ Integrated Graphics Configuration → Initiate Graphic Adapter : IGD

2. Laptop​

Disable

 • Fast Boot
 • Secure Boot
 • Serial/COM Port
 • Parallel Port
 • VT-d (nếu trong BIOS máy không có, vui lòng set DisableIoMapper là YES trong config.plist)
 • CSM
 • Thunderbolt
 • Intel SGX
 • Intel Platform Trust
 • CFG Lock (MSR 0xE2 write protection)(Nếu bạn không tìm thấy nó trong BIOS, vui lòng enable AppleXcpmCfgLock trong section Kernel -> Quirks với OpenCore. (Clover là KernelXcpm). Nếu không sẽ không Boot được vào macOS).

Enable

 • VT-x (Virtualization)
 • Above 4G decoding
 • Hyper-Threading
 • Execute Disable Bit
 • EHCI/XHCI Hand-off
 • OS type: Windows 8.1/10 UEFI Mode
 • DVMT Pre-Allocated(iGPU Memory): 64MB
 • SATA Mode: AHCI

3. AMD System​

Disable

 • Fast Boot
 • Secure Boot
 • Serial/COM Port
 • Parallel Port
 • Compatibility Support Module (CSM)(Phải disable, nếu không sẽ gặp lỗi gIO).
Lưu ý đặc biệt cho 3990X: Hãy tắt Hyper Threading trong BIOS!

Enable

 • Above 4G decoding(Nên bật option này. Nếu không có trong BIOS, hãy thêm npci=0x2000 vào boot-args. Đừng bật và thêm boot-arg cùng một lúc).
  • Một số mainboard của Gigabyte/Aorus hay AsRock, khi bật option này sẽ có thể break một số driver (ie. Ethernet) và không boot được sang các hệ điều hành khác. Nếu bạn gặp hãy sử dụng boot-arg để thay thế.
 • EHCI/XHCI Hand-off
 • OS type: Windows 8.1/10 UEFI Mode
 • SATA Mode: AHCI
Để hackintosh thành công và có thể sử dụng mạng 1 cách nhanh và mạnh nhất ae có thể tham khảo bài viết này để chọn card wifi phù hợp nhất nhé.
Nguồn: Github​
 
1 Comments