Blender True Terrain v3.14 by True-VFX tutorial get and download easy install

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia

uxramdk

Bố làm to
SVIPer

True Terrain là plug-in có thể nhanh chóng tạo địa hình và tất cả vật liệu, cây cối và đá đều và rất nhiều vật thể có thể tùy chỉnh tạo. Chỉ với một nút nhấn, bạn có thể tạo ra địa hình thực tế, chân thật đến khó tin. Sở hữu thiết kế đơn gian dễ sử dụng, Plugin có giao diện UI được tùy chỉnh hoàn toàn, sẽ đưa bạn từ việc tạo lưới địa hình cho đến thêm địa hình vào kết xuất cuối cùng.​

True Terrain v3.14 by True-VFX tutorial get and download easy install.jpg


True Terrain is an addon attempting to be a one-stop-shop for all Terrain creation inside of Blender. The image above was created using ONLY True-Terrain, that’s right, all the materials, Trees, and Rocks all from one addon!

Tương thích phần mềm Blender phiên bản 2.83, 2.9, 2.91

Buy True Terrain v3.14 to support the Dev
https://www.blendermarket.com/products/true-terrain-Note: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version.