Chia sẻ Tổng hợp cách tạo và download bộ cài macOS cho Hackintosh RealMac

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7345 member đã tham gia
SSVIPer

Tổng hợp download tải bộ cài các phiên bản Hackintosh kèm winPE để tiến hành cài đặt tạo bộ cài hackintosh boot trên USB dễ dàng, các phiên bản bao gồm từ cũ tới mới nhất macOS Mavericks, macOS Yosimite, macOS El Capitan, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey và các bản cài đặt bộ cài cho RealMac được update bên dưới.​

Tổng hợp bộ cài macOS cho cả Hackintosh và RealMac.jpg

Tổng hợp bộ cài macOS cho cả Hackintosh và RealMac

macOS Monterey (12.x)​

12.0.1​

12.0 Beta RC2​

12.0 Beta 3​

macOS Big Sur (11.x)​

11.6.1​

11.6​

11.5.2​

11.5​

11.2.3​

macOS Catalina (10.15.7)​

macOS Mojave (10.14.6)​

macOS High Sierra (10.13.6)​

macOS Sierra (10.12.x)​

 • Download (Non Winpe) :

macOS El Capitan (10.11.x)​

 • Download (Non Winpe) :

macOS Yosimite (10.10.x)​

 • Download (Non Winpe) :

macOS Mavericks (10.9.5)​


Appstore Installer .App File (macOS only)​

 • macOS Monterey :
 • macOS BigSur:
 • macOS Catalina :
 • macOS Mojave:
 • macOS High Sierra:

Older macOS (Dmg file) (macOS only)​

 • macOS Sierra:
 • OS X El Capitan:
 • OS X Yosimite:
 
13 Comments
Advertisement
Registered

Tổng hợp download tải bộ cài các phiên bản Hackintosh kèm winPE để tiến hành cài đặt tạo bộ cài hackintosh boot trên USB dễ dàng, các phiên bản bao gồm từ cũ tới mới nhất macOS Mavericks, macOS Yosimite, macOS El Capitan, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey và các bản cài đặt bộ cài cho RealMac được update bên dưới.​

View attachment 2101
Tổng hợp bộ cài macOS cho cả Hackintosh và RealMac

macOS Monterey (12.x)​

12.0.1​

 • Download (Non WinPE) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Bản khác (Non WinPE): *** Hidden text: cannot be quoted. ***

12.0 Beta RC2​

 • Download (Non winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

12.0 Beta 3​

 • Download (Install + Winpe):*** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS Big Sur (11.x)​

11.6.1​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

11.6​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Download (Install + Winpe): *** Hidden text: cannot be quoted. ***

11.5.2​

 • Download (Non Winpe):*** Hidden text: cannot be quoted. ***

11.5​

 • Download (Non Winpe): *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Bản khác: *** Hidden text: cannot be quoted. ***

11.2.3​

 • Download (Install + Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS Catalina (10.15.7)​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Download (+WinPE no EFI) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS Mojave (10.14.6)​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Download (+WinPE with Clover) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS High Sierra (10.13.6)​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Download (Install + Winpe): *** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS Sierra (10.12.x)​

 • Download (Non Winpe) :

macOS El Capitan (10.11.x)​

 • Download (Non Winpe) :

macOS Yosimite (10.10.x)​

 • Download (Non Winpe) :

macOS Mavericks (10.9.5)​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

Appstore Installer .App File (macOS only)​

 • macOS Monterey :
 • macOS BigSur:
 • macOS Catalina :
 • macOS Mojave:
 • macOS High Sierra:

Older macOS (Dmg file) (macOS only)​

 • macOS Sierra:
 • OS X El Capitan:
 • OS X Yosimite:
VNiTX Newsvan link cu 26/10 a bac
 
Advertisement
Registered

Tổng hợp download tải bộ cài các phiên bản Hackintosh kèm winPE để tiến hành cài đặt tạo bộ cài hackintosh boot trên USB dễ dàng, các phiên bản bao gồm từ cũ tới mới nhất macOS Mavericks, macOS Yosimite, macOS El Capitan, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey và các bản cài đặt bộ cài cho RealMac được update bên dưới.​

View attachment 2101
Tổng hợp bộ cài macOS cho cả Hackintosh và RealMac

macOS Monterey (12.x)​

12.0.1​

 • Download (Non WinPE) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Bản khác (Non WinPE): *** Hidden text: cannot be quoted. ***

12.0 Beta RC2​

 • Download (Non winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

12.0 Beta 3​

 • Download (Install + Winpe):*** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS Big Sur (11.x)​

11.6.1​

 • Download (Install + Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

11.6​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Download (Install + Winpe): *** Hidden text: cannot be quoted. ***

11.5.2​

 • Download (Non Winpe):*** Hidden text: cannot be quoted. ***

11.5​

 • Download (Non Winpe): *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Bản khác: *** Hidden text: cannot be quoted. ***

11.2.3​

 • Download (Install + Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS Catalina (10.15.7)​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Download (+WinPE no EFI) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS Mojave (10.14.6)​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Download (+WinPE with Clover) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS High Sierra (10.13.6)​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • Download (Install + Winpe): *** Hidden text: cannot be quoted. ***

macOS Sierra (10.12.x)​

 • Download (Non Winpe) :

macOS El Capitan (10.11.x)​

 • Download (Non Winpe) :

macOS Yosimite (10.10.x)​

 • Download (Non Winpe) :

macOS Mavericks (10.9.5)​

 • Download (Non Winpe) : *** Hidden text: cannot be quoted. ***

Appstore Installer .App File (macOS only)​

 • macOS Monterey :
 • macOS BigSur:
 • macOS Catalina :
 • macOS Mojave:
 • macOS High Sierra:

Older macOS (Dmg file) (macOS only)​

 • macOS Sierra:
 • OS X El Capitan:
 • OS X Yosimite:
VNiTX Newsthật đầy đủ để có hackintosh mới nhất
 
Advertisement
Members Online
Telegram

Game đang FREE!