Hỏi Đáp Cách tạo nhiều user profile chrome ổ đĩa khác ngoài ổ C

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
Registered

Em đang có dự định tạo nhiều chrome profile trong thời gian tới, nhưng cái vấn đề ở đây là tất cả data của các profile lại nằm trong ổ C, em đang dùng khoảng 10 profile trên chrome mà đã chiếm tận hơn 3GB dung lượng (sắp tới tăng thêm dung lượng), thời gian sắp tới em đang có dự định tạo thêm khoảng 100-200 user profile nữa, nhưng ổ C của em không thể đủ dung lượng để chứa bao nhiêu đấy profile

Cách tạo nhiều user profile chrome ổ đĩa khác ngoài ổ C.jpg

Nên mọi người cho em hỏi có cách nào tạo thêm 100 profile nữa mà nó nằm hết bên ổ đĩa khác không ạ. Em đã thử tìm cách trên mạng nhưng các thông tin đều không giải quyết được
 
2 Comments
Registered

Em đang có dự định tạo nhiều chrome profile trong thời gian tới, nhưng cái vấn đề ở đây là tất cả data của các profile lại nằm trong ổ C, em đang dùng khoảng 10 profile trên chrome mà đã chiếm tận hơn 3GB dung lượng (sắp tới tăng thêm dung lượng), thời gian sắp tới em đang có dự định tạo thêm khoảng 100-200 user profile nữa, nhưng ổ C của em không thể đủ dung lượng để chứa bao nhiêu đấy profile

View attachment 3123
Nên mọi người cho em hỏi có cách nào tạo thêm 100 profile nữa mà nó nằm hết bên ổ đĩa khác không ạ. Em đã thử tìm cách trên mạng nhưng các thông tin đều không giải quyết được
Gaoitx88Tạo cái .bat mở profile thôi
chrome.exe --user-data-dir="Path tới thư mục cần"
"Đường dẫn chrome" --user-data-dir="đường dẫn profile" nhưng tk chrome này sẽ mất toàn bộ dữ liệu khi cài lại win do mã hoá theo user của window dù ở ổ nào
 
Registered

Em đang có dự định tạo nhiều chrome profile trong thời gian tới, nhưng cái vấn đề ở đây là tất cả data của các profile lại nằm trong ổ C, em đang dùng khoảng 10 profile trên chrome mà đã chiếm tận hơn 3GB dung lượng (sắp tới tăng thêm dung lượng), thời gian sắp tới em đang có dự định tạo thêm khoảng 100-200 user profile nữa, nhưng ổ C của em không thể đủ dung lượng để chứa bao nhiêu đấy profile

View attachment 3123
Nên mọi người cho em hỏi có cách nào tạo thêm 100 profile nữa mà nó nằm hết bên ổ đĩa khác không ạ. Em đã thử tìm cách trên mạng nhưng các thông tin đều không giải quyết được
Gaoitx88Các profile của Chrome sẽ lưu tại:
%localappdata%/Google/Chrome
Bạn có thể copy các thư mục Profile X sang chỗ khác, và tạo shortcut đến nó bằng cách sửa đường dẫn trong ô Target từ
--profile-directory="Profile X"
thành
--user-data-dir="Đường dẫn mới"
 
Members Online
Telegram

Game đang FREE!