Khắc phục Fix lỗi error 0x00000040 printer share qua wifi

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7129 member đã tham gia
Registered

Máy in Canon LBP2900/2900B share qua wifi đang chạy bình thường thì báo lỗi error 0x00000040 không kết nối được "The Specified Network Name Is No Longer Available Error", trong khi các máy khác vẫn kết nối và in bình thường, em đã thử xoá máy in đi cài lại ở cả máy chủ lẫn client, thử thêm dword ở trong regitry cũng không được, xin các cao nhân cách xử lý.​

Fix lỗi error 0x00000040 printer share qua wifi.jpg
 
Solution
SSVIPer

Lỗi này có nhiều vấn đề nhưng thường là do kết nối từ máy in printer đến lan wifi có vấn đề, thử 1 trong các cách sau để fix error 0x00000040 "The Specified Network Name Is No Longer Available Error"​

Cách 1: Tắt các phần mềm quét virus trên máy (Disable Antivirus Software Temporarily)​

 • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Window + X chọn Task Manager
 • Bước 2: Ở tab Process, tìm đến phần mềm quét virus đang chạy ở máy, chuột phải chọn End Task
 • Bước 3: Thử kết nối lại máy in xem đã được chưa.

Cách 2: Bật SMB 1.0 (Enable SMB 1.0)​

 • Bước 1: Nhấn nút Window trên bàn phím, gõ tìm kiếm "Turn Windows features on or off" và mở lên
 • Bước 2: Kéo xuống tìm...
4 Comments
SSVIPer

Lỗi này có nhiều vấn đề nhưng thường là do kết nối từ máy in printer đến lan wifi có vấn đề, thử 1 trong các cách sau để fix error 0x00000040 "The Specified Network Name Is No Longer Available Error"​

Cách 1: Tắt các phần mềm quét virus trên máy (Disable Antivirus Software Temporarily)​

 • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Window + X chọn Task Manager
 • Bước 2: Ở tab Process, tìm đến phần mềm quét virus đang chạy ở máy, chuột phải chọn End Task
 • Bước 3: Thử kết nối lại máy in xem đã được chưa.

Cách 2: Bật SMB 1.0 (Enable SMB 1.0)​

 • Bước 1: Nhấn nút Window trên bàn phím, gõ tìm kiếm "Turn Windows features on or off" và mở lên
 • Bước 2: Kéo xuống tìm SMB 1.0/CIFS File Sharing Support tích vào và chọn OK
  1635408735855.png
 • Bước 3: Restart lại máy
 • Bước 4: Check lại kết nối với máy in xem đã thành công chưa.

Cách 3: Bật Computer Browser, Server and Workstation Services (Enable Computer Browser, Server and Workstation Services)​

 • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Win + R
 • Bước 2: Gõ services.msc click OK
 • Bước 3: Nháy đúp Computer Browser trong cửa sổ Services, trong tab General chuyển Startup type thành Automatic rồi click Start. Sau đó chọn Apply và OK.
  Fix lỗi error 0x00000040 printer share qua wifi.png
 • Bước 4: Làm tương tự với mục Server và Workstation trong cửa sổ Services
 • Bước 5: Thử kết nối lại với máy in

Cách 4: Map Network Drive Using IP Address​

 • Bước 1: Mở File Explorer rồi click This PC
 • Bước 2: Click Computer rồi click Map Network Drive
  lỗi operation failed with error 0x0000011b.png
 • Bước 3: trong cửa sổ Map Network Drive, mục Drive chọn ổ cứng chưa file bạn muốn share, mục Folder điền địa chỉ share dạng "\\IP address\share folder"
 • Bước 4: click Finish và thử kết nối lại máy in
 
Solution
Registered
Lỗi này có nhiều vấn đề nhưng thường là do kết nối từ máy in printer đến lan wifi có vấn đề, thử 1 trong các cách sau để fix error 0x00000040 "The Specified Network Name Is No Longer Available Error"

Cách 1: Tắt các phần mềm quét virus trên máy (Disable Antivirus Software Temporarily)​

 • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Window + X chọn Task Manager
 • Bước 2: Ở tab Process, tìm đến phần mềm quét virus đang chạy ở máy, chuột phải chọn End Task
 • Bước 3: Thử kết nối lại máy in xem đã được chưa.

Cách 2: Bật SMB 1.0 (Enable SMB 1.0)​

 • Bước 1: Nhấn nút Window trên bàn phím, gõ tìm kiếm "Turn Windows features on or off" và mở lên
 • Bước 2: Kéo xuống tìm SMB 1.0/CIFS File Sharing Support tích vào và chọn OKView attachment 2119
 • Bước 3: Restart lại máy
 • Bước 4: Check lại kết nối với máy in xem đã thành công chưa.

Cách 3: Bật Computer Browser, Server and Workstation Services (Enable Computer Browser, Server and Workstation Services)​

 • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Win + R
 • Bước 2: Gõ services.msc click OK
 • Bước 3: Nháy đúp Computer Browser trong cửa sổ Services, trong tab General chuyển Startup type thành Automatic rồi click Start. Sau đó chọn Apply và OK.View attachment 2120
 • Bước 4: Làm tương tự với mục Server và Workstation trong cửa sổ Services
 • Bước 5: Thử kết nối lại với máy in

Cách 4: Map Network Drive Using IP Address​

 • Bước 1: Mở File Explorer rồi click This PC
 • Bước 2: Click Computer rồi click Map Network DriveView attachment 2121
 • Bước 3: trong cửa sổ Map Network Drive, mục Drive chọn ổ cứng chưa file bạn muốn share, mục Folder điền địa chỉ share dạng "\\IP address\share folder"
 • Bước 4: click Finish và thử kết nối lại máy in
VNiTX Newsthank bác để e thử ạ
 
Advertisement
Members Online
Telegram

Game đang FREE!