Nội quy Đóng góp ý kiến để cộng đồng phát triển

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
Staff member
Box góp ý ae lưu ý sử dụng prefix cạnh tittle để chọn lọc nên hay không nên
  • Chỉa sẻ trên quan điểm vì cộng đồng.
  • Phương châm thật lòng, thực tế, vì cộng đồng.
  • BQT sẽ xem xét ý kiến và thực hiện nếu khả thi.
 
Last edited: