VGA Build mini iTX có nên dùng card vga founders edition 3070 không ae?

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
Registered
Đang sài Ncase M1, mà lại thích bản founders edition 3070 năm nay, mỗi tội thiết kế quả cắm đầu 8pin ngáo quá, xem clip này lại càng tụt hứng hơn nữa:)). Lắp mấy con H1 đã 78 80 độ thì không biết e Ncase M1 của mình nhiệt bao nhiêu nữa:v, ae khuyên nên theo tới bến múc fe hay là đợi custom hãng cho an toàn nhỉ:)))

 
3 Comments
Advertisement
Registered
Đang sài Ncase M1, mà lại thích bản founders edition 3070 năm nay, mỗi tội thiết kế quả cắm đầu 8pin ngáo quá, xem clip này lại càng tụt hứng hơn nữa:)). Lắp mấy con H1 đã 78 80 độ thì không biết e Ncase M1 của mình nhiệt bao nhiêu nữa:v, ae khuyên nên theo tới bến múc fe hay là đợi custom hãng cho an toàn nhỉ:)))

Biohazard
Thanh niên trong vid như kiểu nhận card từ hãng r so sánh vs fe để nâng bi cho hãng ấy🤔, chứ 80 độ có nhằm nhò gì với itx🤣