Khóa học Animate a 3D Futuristic Cuboid trên Blender - Tạo hoạt hình 3D

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia

uxramdk

Bố làm to
SVIPer

Animate a 3D Futuristic Cuboid là một khóa học chỉ bạn cách tạo hình vật thể hoạt hình 3D bởi Skillshare, trong khóa học bạn sẽ được làm quen với cách tạo chuyển động, đổ bóng, setup ánh sáng cho vật thể hoạt hình 3D, khi hoàn thành khóa học không những kỹ năng Blender của bạn được nâng cao mà cách tư duy hình khối 3D, chuyển động hoạt hình 3D của bạn cũng sẽ được nâng cao đáng kể.​

Trong khóa học này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng phép dời hình trong Blender và một số kỹ thuật ánh sáng và hoạt ảnh để tạo và tạo hoạt ảnh cho một hình khối 3D. Một hình khối đơn giản sẽ được sử dụng làm điểm bắt đầu và các kết cấu được tạo ra từ JSPlacement sẽ được sử dụng để thay thế, tô bóng và chiếu sáng cho mô hình. Khóa học bao gồm các mẹo và thủ thuật có thể mang lại kết quả đẹp và nhanh chóng, đồng thời bao gồm mọi thứ từ tạo kết cấu, tạo mô hình khối, tô màu và chiếu sáng cảnh, đến tổng hợp và kết xuất hoạt ảnh.

Skillshare Animate a 3D Futuristic Cuboid trên Blender - Tạo hoạt hình 3D.jpg


We will use a simple cube to start with and use textures we generate from JSPlacement to displace, shade and light the model.The course is packed with tips and tricks resulting in beautiful and quick results and goes over everything from generating the textures, modelling the cube, shading and lighting the scene to composite and render the animation.

Note: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version.

Buy Skillshare Animate a 3D Futuristic Cuboid to support the Teacher
https://www.skillshare.com/classes/Animate-a-3D-futuristic-cuboid-in-Blender/186826694