Case Tổng hợp vỏ case mini itx đẹp chạy nguồn flex 1u (updating)

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7149 member đã tham gia
Staff member

Dòng case mini itx sử dụng nguồn flex 1u là sự lựa chọn thông minh cho những ai muốn build vỏ case itx có kích thước nhỏ, dễ di chuyển nên hôm nay tổng hợp cho ae list vỏ case mini itx sử dụng nguồn flex 1u kèm link case cho ae dễ tìm mua​


1. Inwin B1​Tong-hop-vo-may-itx-đep-chay-nguon-flex-1u-(updating).jpg

 • 7.7L volume, 108 x 302 x 238mm, 1.9 kg
 • Mini ITX
 • 200W power supply (optional, replaceable with Flex ATX)
 • 60 mm CPU cooler
 • Không support VGA

2. Velka 3​

Updating..

Tong-hop-vo-may-itx-đep-chay-nguon-flex-1u-(updating) (2).jpg

 • 3.9L volume (3.7 L internal), 19 x 10 cm (7.4 x 3.8 in) footprint
 • Mini ITX
 • 600W power supply (optional, replaceable with Flex ATX)
 • PCIe gen 3 riser cable included
 • 37 mm CPU cooler
 • 175 mm graphics card
 • 42 mm memory clearance

3. Nano S1​Tong-hop-vo-may-itx-đep-chay-nguon-flex-1u-(updating) (3) (1).jpg

 • 4.3L volume, 101 x 236 x 182mm, 0.5kg
 • Mini ITX
 • 200W power supply (optional, replaceable with Flex ATX)
 • 39 mm CPU cooler
 • 175 mm VGA

4. SGPC K39v2​Tong-hop-vo-may-itx-đep-chay-nguon-flex-1u-(updating) (9).jpg

 • 3.9L volume, 108 x 219 x 184mm, 0.5 kg
 • Mini ITX
 • 650W power supply (optional, replaceable with Flex ATX)
 • 47 mm CPU cooler
 • 175 mm VGA

5. Loli1​Tong-hop-vo-may-itx-đep-chay-nguon-flex-1u-(updating) (4).jpg

 • 5.12L volume, 114 x 234 x 192mm, 1.8 kg
 • Mini ITX
 • 650W power supply (optional, replaceable with Flex ATX)
 • 48 mm CPU cooler
 • 180 mm VGA

6. Metalfish S3​Tong-hop-vo-may-itx-đep-chay-nguon-flex-1u-(updating) (5).jpg

 • 5.25L volume, 105 x 250 x 200mm, 1 kg
 • Mini ITX
 • 650W power supply (optional, replaceable with Flex ATX)
 • 40 mm CPU cooler
 • 180 mm VGA

7. LZmod LZ-A4 A18-V2​Tong-hop-vo-may-itx-đep-chay-nguon-flex-1u-(updating) (6).jpg

 • 5.31L volume, 119 x 240 x 186mm
 • Mini ITX
 • 650W power supply (optional, replaceable with Flex ATX)
 • 49.62 mm CPU cooler
 • 175 mm VGA

8. XS1 mini-itx​Tong-hop-vo-may-itx-đep-chay-nguon-flex-1u-(updating) (7).jpg

 • 6L volume, 120 x 250 x 200mm, 1.4kg
 • Mini ITX
 • 650W power supply (optional, replaceable with Flex ATX)
 • 45 mm CPU cooler
 • 185 mm VGA

9. Cemo L1​Tong-hop-vo-may-itx-đep-chay-nguon-flex-1u-(updating) (8).jpg

 • 12.63L volume, 150 x 325 x 259mm, 1.5kg
 • Mini ITX
 • 650W power supply (optional, replaceable with Flex ATX)
 • 125 mm CPU cooler
 • 235 mm VGA
 
Members Online
Telegram