Share Source code Robot dò line phiên bản 2.0 arduino | Line follower robot using arduino

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay
Registered
09-08-2020
13
9
3

Robot dò line phiên bản 2.0. Hiện tại đây là 2/3 maxium tốc độ của em nó | Line follower robot using arduino​

202198ee9a50-3666-45ad-b577-b6e1fed090f2.jpg