line follower robot

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7455 member đã tham gia
  1. J

    Share Source code Robot dò line phiên bản 2.0 arduino | Line follower robot using arduino

    Robot dò line phiên bản 2.0. Hiện tại đây là 2/3 maxium tốc độ của em nó | Line follower robot using arduino *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden text. Visit the forum thread! ***