Blender E-cycles RTX/GTX 2.90 v2020 trình kết xuất ảnh thực tế nhanh nhất

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
SSVIPer

E-Cycles là trình kết xuất ảnh thực tế nhanh nhất của Blender. Mở và sử dụng, bạn có thể theo dõi đường đi nhanh hơn đến 2,5 lần. Việc cài đặt E-Cycles dễ dàng như giải nén zip và nó tương thích 100% với Blender / Cycles. Nhận nó ngay bây giờ, tiết kiệm tiền và rất nhiều thời gian. Sử dụng các tệp cấu hình nhanh, phiên bản RTX thậm chí còn nhanh hơn 41 lần so với phiên bản OptiX của Cycles!​

E-Cycles có thể được cung cấp dựa trên Blender 2.80, 2.81, 2.82, 2.83 (bao gồm các bản phát hành điểm LTS như 2.83.2) và 2.90, và sẽ được cập nhật trước cuối năm 2020.​

E-cycles RTXGTX 2.90 v2020 trình kết xuất ảnh thực tế nhanh nhất.jpg


E-Cycles is the fastest photorealistic renderer for Blender. You can get up to 2.5x faster path tracing out of the box. E-Cycles is as easy to install as unpacking a zip and is 100% compatible with Blender/Cycles. Get it now and save both money and a huge amount of time. Using the fast profile, the RTX version is even up to 41x faster than the OptiX version of Cycles!

Buy Blace E-cycles RTX/GTX 2.90 v2020 to support the Dev
https://blendermarket.com/products/e-cyclesNote: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version. 
Members Online
Telegram

Game đang FREE!