After Effect BG Renderer MAX v1.0.20 export render nhanh tăng tốc kết xuất video

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7147 member đã tham gia

uxramdk

Bố làm to
SVIPer

BG Renderer MAX là một tập lệnh mở rộng dành cho After Effect, cung cấp cho bạn khả năng sử dụng công cụ kết xuất After Effects để kết xuất bố cục trong nền với tốc độ export render video nhanh nhất! Hỗ trợ đa luồng, đa xử lý hàng loạt, tích hợp quy mô lớn, chuyển đổi loại tệp, v.v., tất cả đều được hoàn thành trong công cụ tập lệnh này. Tập lệnh sử dụng đa xử lý có thể điều chỉnh để kiểm soát tải của bộ xử lý và sử dụng nhiều tùy chọn hậu kết xuất (chẳng hạn như thông báo đẩy và chuyển đổi loại định dạng tệp) để thiết lập quy trình kết xuất.​

BG Renderer MAX v1.0.20 export render nhanh tăng tốc kết xuất video.jpg


The power to render compositions in the background at maximum speed! Say goodbye to slow Media Encoder.

Có gì mới ở phiên bản v1.0.20:
Sửa một số lỗi
Tương thích vớ: AE 2021, CC 2019, CC 2018

Buy BG Renderer MAX v1.0.20 to support the Dev
https://aescripts.com/bg-renderer/Note: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version.

 
Members Online
Telegram