realflow plugin cinema 4d

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 2089 member đã tham gia
  1. uxramdk

    RealFlow Big Water công cụ giả lập chuyển động vật lý của dòng nước đồ họa 3D

    Big Water dựa trên phần mềm RealFlow nhằm vào các nghệ sĩ có thiên hướng về kỹ thuật là các studio độc lập, sử dụng hiệu ứng kỹ xảo, chuyển động vật lý của nước. Nó sử dụng rất nhiều kỹ thuật đã được nghiên cứu để áp dụng vào các mô phỏng nước mưa hoành tráng, bao gồm cảnh bãi biển sóng vỗ và cá...