nhất bạn rồi

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
  1. kingloli25

    Top 10 cách đáp trả phản dame câu nói Bạn là nhất, nhất bạn rồi

    Bạn là nhất, bạn là số 1, nhất bạn rồi là câu nói meme xảy ra trong một cuộc tranh cãi mà đối phương sai, mình đúng nhưng họ hết cách để nói thành ra sử dụng câu nói này để thể hiện sự khen đểu kèm sự khinh thường. Khi bạn bị vướng vào tình huống này, nếu chúng ta phản ứng lại ngay thì họ sẽ...