element 3d pack free download

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. uxramdk

    After Effect Terrascape for Element 3D free tutorial get and download few minute

    Terrascape là một gói mô hình 3D với 12 địa hình 3D độc đáo và có độ chi tiết cao. Gói phần mềm này được tạo cho Element 3D, được cung cấp trên các tệp ở dạng .OBJ, nên nó cũng có thể được sử dụng cho hầu hết các phần mềm 3D khác như AfterEffect. Gói đã bao gồm cung cấp một bản đồ khối chứa ba...