chrome effect in illustrator

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7455 member đã tham gia
  1. uxramdk

    After Effect The Retro Chrome Look free tutorial by Jake Bartlett

    The Retro Chrome Look là khóa học được giảng dạy bởi Jake Bartlett, trong khóa học sẽ dạy bạn cách tạo lại giao diện văn bản chrome mang tính thời thượng xu hướng của những năm 80 trong After Effects. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi phông chữ, kích thước, vị trí, hoạt ảnh của văn bản và thậm chí...