blender box cutter vs hardops

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7129 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Blender Box Cutter 7.17.18h - Bộ công cụ hỗ trợ cắt bản vẽ 3D

    Box Cutter là bộ công cụ hỗ trợ cắt bản vẽ 3D nhanh nhất. Thông qua thời gian và kinh nghiệm để học hỏi và cải tiến các công cụ, để làm cho quy trình làm việc nhân văn nhất có thể để tối ưu hóa người dùng. Cung cấp nhiều hành vi khác nhau để cá nhân hóa trải nghiệm nhằm giúp mọi thứ luôn trôi...