Blender Box Cutter 7.17.18h - Bộ công cụ hỗ trợ cắt bản vẽ 3D

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 1878 member đã tham gia
VIPer
Registered
iTXer

Box Cutter là bộ công cụ hỗ trợ cắt bản vẽ 3D nhanh nhất. Thông qua thời gian và kinh nghiệm để học hỏi và cải tiến các công cụ, để làm cho quy trình làm việc nhân văn nhất có thể để tối ưu hóa người dùng. Cung cấp nhiều hành vi khác nhau để cá nhân hóa trải nghiệm nhằm giúp mọi thứ luôn trôi chảy. Box Cutter có thể đảm bảo rằng các hình dạng vẫn hoạt động cho đến khi bạn quyết định áp dụng chúng.​

Box Cutter 7.17.18h - Bộ công cụ hỗ trợ cắt bản vẽ 3D.jpg


Nhiều kiểu cắt: cắt, cắt lát, minh họa, nối, dao, chiết, chế tạo, v.v. Chưa kể đến các tùy chọn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, từ sự xuất hiện của thanh trên cùng đến các hiệu ứng cắt tinh tế, đều có ở đây cho bạn. Chức năng của nó không chỉ có thể được giảm bớt, mà còn có thể được trích xuất và tái sử dụng và xuất sang các dự án khác. Hỗ trợ Blender 2.8 hoặc cao hơn.

Boxcutter was intended to be the fastest on-screen 3d view drawing cutter. Throughout our experiences we have learned and enhanced the tools through time and experience to optimize the workflow to be as fast as humanly possible for users. We offer a variety of behaviors to personalize the experience to keep things running fluidly. Every day these tools are rigorously tested to ensure they not only work with current versions of Blender but the build-bot of upcoming versions of Blender yet to be released.

Buy Box Cutter to support the Dev
https://blendermarket.com/products/boxcutter


Note: We don’t own and resell this product, we want to recommend good products to our readers. Developers/creator/maker made it with difficulty. If you really appreciate them then please buy from them. All the content is for demonstration purpose only, we do not store the files and after reviewing you this course/products/packs we request you to buy a genuine version.