videohive shapes graphic pack

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7455 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Premiere Motion Shapes Pack hiệu ứng đường sáng dòng năng lượng logo

    Motion Shapes Pack là bộ hiệu ứng gồm khoảng 165 loại đường sáng dòng năng lượng LOGO Văn bản MG hoạt hình phần tử đồ họa chuyển động. Có nhiều phần tử MG: dòng năng lượng, đồ họa chuyển động, văn bản LOGO, v.v. Tập lệnh rất đơn giản để sử dụng. Chỉ cần nhấp đúp vào cài đặt sẵn yêu thích của bạn...