videohive multi screen 30408343

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Davinci Resolve Multi Screen Frames Pack gói tổng hợp hiệu ứng chuyển cảnh free hướng dẫn cài đặt và download

    Multi Screen Frames Pack là một gói thiết kế chứa hơn 50 thiết kế đa màn hình, bạn có thể dễ dàng tạo ra các video với hiệu ứng chuyển cảnh chia đôi màn hình tuyệt vời và điều đặc biệt là nó rất dễ dàng để làm. Tất cả mọi thứ trong gói đều bao gồm hướng dẫn rất chi tiết, nếu bạn không phải dân...