уроки after effects

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
  1. uxramdk

    After Effect Super After Effects 2 hướng dẫn học tạo hiệu ứng và đồ họa After Effects theo video dễ dàng

    Super After Effects 2 là một khóa đào tạo toàn diện để tạo hiệu ứng hình ảnh và đồ họa chuyển động trong After Effects tới từ các giảng viên Nga. Trong "khóa học chủ yếu trọng tâm là các bài tập. Giờ đây, nghiên cứu về vật liệu không chỉ giới hạn ở một số ví dụ trừu tượng, mà còn liên quan đến...