tải và cài đặt refind

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7345 member đã tham gia
  1. VNiTX News

    Hướng dẫn rEFind - Dual boot giữa windows và macOS qua Opencore

    rEFind - dual boot giữa windows và macOS qua Opencore cho bạn nào có nhu cầu. Folder BOOT kéo file BOOTX64.efi bỏ vào thư mục OC. Tải file bên dưới chép vào thư mục BOOT. KHỞI ĐỘNG LAỊ MÁY TÍNH TẬN HƯỞNG THÀNH QUẢ.! *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden text...