tài nguyên làm video

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay
  1. U

    Sưu tầm Tổng hợp tài nguyên làm video dựng phim, clip ngắn, edit ảnh chuyên nghiệp Template | Preset | Plugin | Addon | Sound Effect

    Thấy ae quan tâm khá nhiều, nên nay share tài nguyên template, preset, addon, plugin làm premire, pts, after effect mình sưu tầm được cho ae cần, tổng hợp hết ở bên dưới nhé, vì là tài nguyên được cập nhật liên tục nên mình sẽ để ae đạt đủ điểm độ nghiện sẽ thấy link nhé, làm cách nào để kiếm...