realistic vfx composites

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. uxramdk

    After Effect Red Giant VFX Suite v1.5.2 Win/Mac - Gói plugin tổng hợp đầy đủ những công cụ hiệu ứng cho editor

    Red Giant đã ra mắt một bộ plugin tổng hợp hiệu ứng đặc biệt. VFX Suite là sự kết hợp của các gói plugin Effects Suite và Keying Suite. Nó chứa nhiều plugin hiệu ứng đặc biệt như Light Factory, Glow, Keying, Theo dõi, v.v., cực kì hữu dụng cho các editor. Buy VFX Suite v1.5.2 to support the...