math hand draw intro 32139869

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. uxramdk

    After Effect Math Hand Draw Intro - Tạo video mở đầu style người yêu thích toán học

    Math Hand Draw Intro là gói video intro mở đầu hiệu ứng style vẽ tay toán học, đây là một dự án độc đáo bao gồm hoạt ảnh chuyển động dừng và các kiểu vẽ tay. Khi edit chỉnh sửa bạn có thể thoải mái thêm vào Logo của mình và 5 vị trí khác cho văn bản. Độ phân giải 4K. Tất cả các biểu thức đã được...