map route generator tutorial

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
  1. uxramdk

    After Effect Map Route Generator V4 tạo nhanh hiệu ứng địa điểm chỉ đường dễ dàng

    Ưu điểm lớn nhất của Map Route Generator V4 là bạn có thể tạo một hiệu ứng tuyến đường chỉ đường trong vài phút dễ dàng mà không mất thời gian di chuyển các khung hình chính hoặc điểm đánh dấu. Cách thực hiện rất đơn giản: nhập bản đồ, sử dụng tập lệnh để thêm các bộ định vị và đặt chúng vào các...