lockdown v2.3.0

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
  1. uxramdk

    After Effect Lockdown v2.3.0 with free tutorial quick get and download install

    Lockdown v2.3.0 là phiên bản mới V2 bổ sung giao diện hoạt động hoàn toàn mới, cho phép bạn dễ dàng tracking vật thể trong video clip, mọi thứ sẽ mượt mà hơn trước rất nhiều ở giao diện After Effects. Một trong những tính năng được cung cấp là khả năng cắt các bản nhạc bằng cách sử dụng mask...