link apps updates app store

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
  1. Naisuyo

    Hỏi Đáp Add button update app instant navigation like quick action open Appstore

    [React Native - iOS] Xin chào mọi người, Mình đang làm chức năng lối tắt đi đến trang cập nhật của AppStore khi nhấn Button trong app mình, giống như khi nhấn Cập nhật trong Quick Action như hình dưới sẽ mở ra trang cập nhật. Hiện tại mình chỉ mở được AppStore bằng link...