kinetic typography videohive

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Premiere Kinetic Typography Pack - Chuyển động chữ mang phong cách hiện đại

    Kinetic Typography Pack là một Text Motion mạnh mẽ tạo nên chuyển động của những con chữ, thể hiện phong cách thiết kế hiện đại cũng như làm cho sản phẩm được nổi bật với những chuyển động của text. Works on AE CC 2020 & 2019 and Premiere Pro 2020 & 2019 Buy Kinetic Typography to support...