kháng kênh youtube

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia
  1. J

    Chia sẻ Cách kháng kênh youtube bị nhận vơ claim bản quyền video bị tắt kiếm tiền

    Ae nào bị các bên thứ 3 nhận vơ claim bản quyền video bị tắt kiếm tiền thì kháng auto nhả nhé, ae nào còn câu văn nào khác để kháng thì chỉa sẻ cho mọi người cùng khắc phục tình trạng bị claim bản quyền video này nhé. *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden...