fx presets for davinci resolve

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Davinci Resolve Super Creators Pack 3300+ bộ tổng hợp hiệu ứng chuyển cảnh tittle hoạt ảnh đồ họa edit video

    Super Creators Pack là gói hơn 3300 video LUTS tiêu đề văn bản, đồ họa hoạt hình, chuyển cảnh liền mạch, gói cài đặt trước cung cấp nhiều loại chuyển đổi chuyển cảnh, thiết kế bố cục tiêu đề văn bản, hoạt ảnh đồ họa, nền, chói, cài đặt trước màu LUTS, biểu tượng xã hội, yếu tố phương tiện video...