flip fluids blender

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Blender FLIP Fluids v1.0.9 addon giả lập hiệu ứng chuyển động của dòng nước

    Để tạo nên những hiệu ứng chuyển động chân thật của dòng nước sử dụng blender chắc chắn không thể thiếu addon FLIP Fluids v1.0.9, addon giả lập hiệu ứng chuyển động của dòng nước. The FLIP Fluids addon is a tool that helps you set up, run, and render liquid simulation effects. Our custom built...