fcpx title mega pack

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7455 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Final Cut Pro X Cool Titles Pack 20 gói tiêu đề cho edit video dễ sử dụng free tutorial

    Cool Titles Pack là gói 20 hoạt ảnh dòng tiêu đề title văn bản màu đỏ và đen cực hay cho Final Cut Pro X, có thể được sửa đổi sang tiếng Trung với nhiều font chữ hỗ trợ và có thể sửa đổi các thuộc tính cơ bản như màu sắc, kích thước và vị trí. Thoải mái tùy chỉnh theo dự án của Editor. Yêu cầu...