ebook mikrotik

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
  1. VNiTX News

    Sưu tầm Tự học Ebook về setup Mikrotik ROS (router OS) ngôn ngữ Tiếng Anh

    Hi chào anh em, tình hình đi lễ lộc tới đâu rồi ? em hổng đc duyệt ngân sách đi chơi lễ, nên tối tranh thủ đi du lịch bằng IntẹcNét vậy .... Tiện thể, hôm rồi cũng có 1 số a.e hỏi chia sẽ vài món, nên hôm nay P cũng tranh thủ lựa chọn 1 số thứ như firmware, ebook chia sẻ lên intẹcnét cho anh em...