dynamic split screen

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7455 member đã tham gia
  1. uxramdk

    Premiere Multiscreen Transitions 200 hiệu ứng chuyển cảnh cho edit video hỗ trợ 4K

    Multiscreen Transitions là gói tổng hợp hiệu ứng chuyển cảnh sở hữu 200 loại được cài đặt trước, dễ dàng kéo thả edit video, hỗ trợ 4K, 1080P, màn hình dọc, màn hình vuông. Sử dụng tập lệnh PremiumBuilder để trực quan hóa bản xem trước và sử dụng trực tiếp theo thời gian thực. Hỗ trợ Premiere...