dgx station a100

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7455 member đã tham gia
  1. VNiTX

    News Nvidia ra mắt DGX Station A100: Data center workstation thu nhỏ chuyên dự án AI, Data Science

    Nvidia ra mắt DGX Station A100 Data center thủ nhỏ này sẽ dựa trên GPUS A100. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là một phiên bản được trang bị bộ nhớ HBM2e tốt hơn, bên cạnh A100 40GB truyền thống, A100 80GB cũng có sẵn. Vì vậy, DGX Station A100 sẽ có thể tích lũy 4 GPU A100, với tổng cộng 160 hoặc 320GB...