boris fx sapphire tutorial

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7455 member đã tham gia
  1. uxramdk

    After Effect Boris FX Sapphire 2020.52 - Plug-in công cụ tuyệt vời cho creator edit video chuyên nghiệp

    Các plug-in Boris FX sapphire 2020.52 cho phép bạn tạo ra những giao diện tuyệt đẹp chưa từng có ở bất kỳ công cụ tạo hiệu ứng gốc nào, phù hợp cho creator edit video chuyên nghiệp. Các tính năng chính bao gồm hơn 270 hiệu ứng và hơn 3000+ presets, chất lượng hình ảnh, khả năng kiểm soát và tốc...