bluetooth

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 3476 member đã tham gia
  1. K

    Hỏi Đáp Máy update lên Bigsur, nhưng bluetooth ko thể tìm thấy các thiết bị mới?

    Các cao nhân cho hỏi máy e update lên Bigsur thì nhận đầy đủ, nhưng bluetooth ko thể tìm thấy các thiết bị mới là sao nhỉ? Cấu hình: i5 9600kf, z370i strix, Aorus 570, OC 0.6.5